استارت و متعلقات (8)

پمپ ها و موتورهای برقی (9)

دینام و متعلقات (9)

رله ها و فیوزهای خودرو (5)

سنسورهای خودرو (31)

کوئل و دلکو (16)

وایر و شمع موتور (2)