پروانه فن رادیاتور و موتور فن (7)

ترموستات (24)

رادیاتور آب موتور (18)

سیستم تهویه و کولر خودرو (41)

شیلنگ آب رادیاتور (5)

مخزن انبساط و درب رادیاتور (8)

واتر پمپ (36)