انژکتور و ریل سوخت (1)

پمپ بنزین کامل (30)

پمپ بنزین و متعلقات (29)

دریچه گاز کامل (9)

فیلتربنزین (16)

لوله های سوخت (14)