بلبرینگ خودرو (23)

تسمه خودرو (18)

تیغه برف پاکن خودرو (20)

دیسک و صفحه کلاچ (15)

شمع موتور خودرو (22)

فیلتر خودرو (17)

لنت ترمز (14)

منجید و گردگیر خودرو (10)

واشر و کاسه نمدخودرو (6)

وایرشمع خودرو (27)